Ders 1- Objective-C Giriş

0
690

Merhaba arkadaşlar.

iOS makale serimizin bu ilk dersinde öncelikle Objective-C yazılım dilini tanıyalım. Objective-C, OS X ve iOS için yazılım geliştirirken kullanılması gereken yazılım dilidir. C üzerine kurulmuş bir dildir ve object-oriented (nesne merkezli) özelliklerinin hepsini taşır. Objective-C syntax, primitive types ve karar mekanizmaları gibi özellikleri C’ den olduğu gibi almış ve bunun üzerine class(sınıf) ve method tanımlamaları için kendine özel bir syntax eklemiştir.

iOS uygulama geliştirirken Model-View-Controller(MVC) mimarisini kullanabiliriz. Mimari yapıdan bakıldığında Model, View ve Controller bir iOS uygulamasının üç ana bileşkesi olarak görülebilir.

Model : Uygulamanın beyni olarak düşünülebilinir. Herhangi bir arayüz olmadan işlevini sürdürebilir. Model içerisinde genellikle uygulamada yapmamız gereken hesaplamalar vb işlemler gerçekleştirilir.

View : View ise kullanıcının uygulamanızla etkileşime geçtiği bir pencere olarak düşünülebilir. Çoğu zaman modelin içeriğini göstermekle sorumludur. Bunun yanında kullanıcı tarafından gelen talepleri dinler. Kullanıcı tarafından gelen bir talep öncelikle View’ a gönderilir. Daha sonra bu talep Controller tarafından alınıp Modele iletilir.

Controller : Daha önce de belirttiğimiz gibi Controller, Model ve View arasında bir köprü vazifesi görür.

Variable (Değişken) Tanımlama

Variable (Değişken), hafızada ayrılmış olan konumları belirtmek için kullandığımız basit isimlerdir. Her Variable (değişken) şu üç özelliğe sahip olabilir : Veri türü (data type), isim ve değer.

Oluşturmuş olduğunuz her değişkene hemen bir değer atamak zorunda değilsiniz ancak veri türünü ve ismini belirtmeniz zorunludur. Şimdi Objective-C ile kullanacağımız temel veri tiplerine bir göz atalım.

NSInteger ve NSUInteger : Bu tür değişkenler, 10,20 gibi tam sayıları tutmak için kullanılır. NSInteger pozitif sayılar için kullanılabileceği gibi negatif sayılar için de kullanılabilinir. Fakat NSUInteger sadece pozitif sayıları tutmak için kullanılır. Buradaki U, Unsigned manasındadır ve programlama dillerinde Unsigned nesneler negatif değer tutamazlar.

CGFloat : 19.05, 20.15 gibi virgüllü sayıları tutan veri tipidir.

NSString : Karakter dizelerini tutmamızı sağlayan veri tipidir.

id : id tipi, herhangi bir tipteki herhangi bir nesne için kullanılabilinir. Bir nesneyi bir yerden diğer bir yere göndermek istediğinizde herhangi bir nedenden dolayı tip belirtmek istemiyorsanız id tipinin bu avantajından faydalanabilirsiniz.

NSDictionary/NSMutableDictionary : Hash Table tipinin immutable(değiştirilebilinir) ve mutable(değiştirilemez) çeşitleridir. Hash Table, bir nesneyi key-value şeklinde tutmanızı sağlar. Örneğin 5555555555 ve tel_no şeklinde bir değer tutmanızı sağlar. Bu değeri elde etmek istediğimizde daha önce atamış olduğumuz key değeri-örnekte tel_no- kullanılır.

NSArray/NSMutableArray : Diziler aynı türden nesneleri tutarlar. Örneğin string tipinde 10 tane değişken tutmak istiyorsanız diziler bunun için iyi bir seçenek olabilir.

NSSet, NSMutableSet, NSOrderedSet, NSMutableOrderedSet : Setlerde nesneleri tutma yönünden dizilere benzerler fakat dizilerden ayrıştıkları nokta aynı değerden sadece bir tanesini tutarlar. Diziler aynı nesneyi birden çok kez alabilirler ama Set tipindekiler aynı nesneyi sadece bir kez alabilir.

NSData/NSMutableData : Herhangi bir verinin mutable(değiştirilebilinir) ve immutable(değiştirilemez) çeşitleridir. Mesela bir dosyanın içeriğinin alınması için kullanılabilirler.

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER