Ders 5 – UIAlertView Kullanımı

0
1166

Merhaba arkadaşlar.

Bu dersimizde UIAlertView kullanımını ve çeşitlerini inceleyeceğiz.

Şimdi basit bir UIAlertView oluşturalım.

- (void) viewDidLoad {

[super viewDidLoad];

UIAlertView *firstAlert = {[UIAlertView alloc] initWithTitle:@“Alert View” message:@“Alert View Aktif“ delegate:nil cancelButtonTitle:@“Vazgeç” otherButtonTitle:@“Tamam”,nil];

[firstAlert show];
}

Şimdi bu metoddaki parametreleri inceleyelim.

title : Kullanıcıya gösterilecek olan alert view nesnesinin başlığı.

message : Kullanıcıya gösterilecek olan alert view nesnesinin mesajı.

delegate : Alert view nesnesine parametre olarak gönderilecek delegate nesnesidir. İsteğe bağlı bir parametredir. Eğer kullanıcının alert view nesnesi ile etkileşimi sonucu bir işlem yaptırmak istiyorsak delegate nesnesini kullanırız. Ama bunun için UIAlertViewDelegate protokolünü implement etmiş olmalıyız.

cancelButtonTitle : Alert view nesnesinin Cancel butonuna verilen başlıktır.

otherButtonTitle : Alert view nesnesinde gösterilecek olan diğer butonların başlıkları. Burda oluşturulacak olan başlıkların virgülle ayrılması gerekir ve en sona nil değer yazılır.

UIAlertView Çeşitleri

UIAlertViewStyleDefault : Varsayılan UIAlertView örneğidir. Yukarıdaki örnekte oluşturduğumuz gibi.

UIAlertViewStyleSecureTextInput : Bu tip UIAlertView içerisinde gğvenli bir text alanı bulunur. Bu text alanına girilen değer text alanı tarafından gizlenir.

UIAlertViewStylePlainTextInput : Bu tip UIAlertView içersinde güvenlikli olmayan bir text alanı bulunur. Bu text alanına girilen değerler gizlenmeden okunabilir.

UIAlertViewStyleLoginAndPasswordInput : Bu tip UIAlertView içerisinde kullanıcı adı ve şifre alanları bulunur. Şifre alanına girilen değerler gizlenir.

Bu dersimizde UIAlertView çeşitlerini kullanım şekillerini ve UIAlertView nesnesiyle nasıl etkileşim içinde olabileceğimizi gördük.

Herkese bol şans.

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER