Ders 6 – UISwitch Kullanımı

0
1206

Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde UISwitch kullanımını inceleyeceğiz.

UISwitch kullanıcıya bir durum için on-off seçeneklerini sunmak amacıyla kullanılır. UISwitch iki şekilde oluşturulabilinir. Birincisi storyboard dosyası içerisinden sürükle bırak yöntemiyle, diğeri ise kod yazarak. Biz bu dersimizde ikinci yolu tercih edeceğiz.

interface (.h) dosyasının içerisine aşağıdaki kodları yazalım.

@property (nonatomic, strong) UISwitch *mySwitch;

Şimdi implementation (.m) dosyasının viewDidLoad metodu içerisine aşağıdaki kodları yazalım.

self.mySwitch = [[UISwitch alloc] initWithFrame:CGRectMake(100, 100, 0, 0)];

[self.view addSubview:self.mySwitch];

Burada UISwitch nesnesi initWithFrame metodu kullanılarak oluşturuldu. Bu metod bizden CGRect tipinde bir parametre alıyor. CGRectMake metodu ile bir CGRect oluşturmuş olduk. Burdaki ilk iki parametre x ve y pozisyonları, sonraki iki parametre ise nesnenin genişliği ve yüksekliğidir. UISwitch nesnesi oluşturulduktan sonra view üzerine eklenmiştir. Bu kodu çalıştırdığımızda UISwitch nesnesi view üzerinde görüntülenir. UISwitch nesnesi OFF pozisyondadır. Nesneyi ON olarak başlatmak için;

[self.mySwitch setOn:YES];

kodu kullanılır.

UISwitch nesnesinin On veya Off durumda olduğunu kontrol etmek için;

if ([self.mySwitch isOn]) {

NSLog(“mySwitch On durumda”);
}
else {
NSLog(“mySwithc Off durumda”);
}

UISwitch nesnesinin durum değişikliklerinden haberdar olmak için;

[self.mySwitch addTarget:self @selector(switchIsChanged:) forControlEvents:UIControlEventValueChanged];

Şimdi buradaki switchIsChanged metodunu yazalım.

- (void) switchIsChanged:(UISwitch *) sender {

if ([sender isOn]) {
NSLog (“Switch On durumda”);
}
else [
NSLog (“Switch Off durumda”);
}
}

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER